Stanowisko ws. kryzysu wywołanego przez napływ imigrantów

Dobrze, że premier Kopacz, po wielu dniach wahań, przyjęła stanowisko Zjednoczonej Prawicy, by odróżniać uchodźców od imigrantów ekonomicznych, a przede wszystkim by zawetować pomysł wprowadzenia stałego mechanizmu rozlokowywania imigrantów w poszczególnych krajach UE. Gdybyśmy się na to zgodzili, musielibyśmy w przyszłości akceptować dowolne decyzje Berlina, Paryża czy Brukseli w tej dziedzinie.

 

Przypominam, że traktat brukselski rozróżnia imigrantów od uchodźców, pozostawia decyzje w sprawie tych ostatnich suwerennym państwom i przewiduje, że wszelkie rozwiązania mają mieć charakter tymczasowy, a nie stały. Oczekuje, że polski rząd będzie stał na straży prawa międzynarodowego - przede wszystkim- polskiej racji stanu. Polska Razem i cały obóz Zjednoczonej Prawicy oczekuje także, że premier Kopacz jasno określi, jaką liczbę uchodźców gotów jest przyjąć rząd. Równie ważne jest, by śladem np. Litwy – zadeklarować, że Polska jest gotowa przyjąć tylko tych uchodźców, którzy akceptują zasady naszej kultury. Pozostałym uchodźcom gotowi jesteśmy pomagać na terytorium państw, gdzie znajdują się ich obozy.

 

Jarosław Gowin

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość