Romuald Szeremietiew w szeregach Polski Razem

W dniu 16 września odbyła się w Sejmie konferencja pt. „Jak przygotować polskie państwo na nowe zagrożenia?”, w której udział wzięli Jarosław Gowin, Romuald Szeremietiew i Adam Bielan.

Na początku Adam Bielan powitał w szeregach Polski Razem min. Romualda Szeremietiewa, który przedstawił założenia krajowego systemu obrony narodowej. Romuald Szeremietiew podkreślił, że naród musi mieć prawo do obrony. Zapowiedział także rozpoczęcie akcji  zbierania podpisów pod petycją w sprawie obrony narodowej.

Jarosław Gowin podkreślił, że Polska Razem bierze na swoje sztandary inicjatywę stworzenia obrony narodowej. Wskazał, że należy wzmocnić znaczenie Straży Granicznej, która powinna przejąć kontrolę nad ośrodkami dla imigrantów. Zdaniem Gowina należy również wyodrębnić ze Straży Granicznej Korpus Ochrony Pogranicza.

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość