Jarosław Gowin

Oświadczenie partii Polska Razem Jarosława Gowina w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Oświadczenie partii Polska Razem Jarosława Gowina w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego partia Polska Razem Jarosława Gowina składa hołd bohaterom tamtych dni – zarówno ofiarom, ich rodzinom, jak i wszystkim tym, którzy wówczas walczyli o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Jesteśmy zasmuceni tym, że w 32 lata po tamtych tragicznych wydarzeniach sprawcy tamtej tragedii nie zostali osądzeni i pobierają wysokie emerytury, a rodziny ofiar nierzadko żyją w biedzie i zapomnieniu. Symboliczny jest fakt, że Wojciech Jaruzelski nadal mieszka w willi odebranej zasłużonej dla Polski rodzinie Przedpełskich. Kupił ją za grosze, a rządy i sądy III RP nie uznały za słuszne jej zwrócić prawowitym właścicielom. Ta niesprawiedliwość wymaga reakcji i działań polskiego państwa.

13 grudnia 1981 roku komunistyczna władza brutalnie zdławiła pokojowy i demokratyczny ruch społeczny.  Uderzyła także w marzenia i nadzieje milionów Polaków. Setki tysięcy naszych rodaków musiało emigrować, wstrzymano jakiekolwiek reformy, zahamowano na wiele lat rozwój naszego kraju. Podziały społeczne i polityczne, które wówczas powstały, wpływają na nasze życie do chwili obecnej.

Niestety, wciąż nie tylko nie naprawiono krzywd wówczas wyrządzonych i nie zniknęły ówczesne podziały, ale pojawiły się nowe krzywdy i nowe podziały. Dobro Rzeczypospolitej wymaga od nas pamięci i prawdy o tamtych czasach, ale również podjęcia starań o to, by nowe podziały i nowe niesprawiedliwości zostały przezwyciężone i nie stały na przeszkodzie w modernizowaniu kraju. Obecna wojna polsko – polska wstrzymuje rozwój naszego kraju i nie pozwala na pełne wykorzystanie szansy, przed którą stoimy. Polska Razem Jarosława Gowina wzywa zatem do oddania czci bohaterom stanu wojennego, ale również do zakończenia jałowego sporu, który dzieli naszych rodaków i przeszkadza w budowaniu siły naszego Narodu.