Jarosław Gowin

Rodzina

Dla 78% Polaków szczęście rodzinne jest wartością nadrzędną, ważniejszą niż zdrowie, spokój, szacunek innych ludzi i praca zawodowa. Taki sam odsetek Polaków twierdzi, że rząd powinien objąć rodziny wielodzietne działaniami na rzecz równego traktowania w większym stopniu niż do tej pory.

więcej

Obywatele

Według badań 68% Polaków nie włącza się w działania grup społecznych o charakterze obywatelskim. Odsetek osób, które deklarują, że w ciągu minionego roku zaangażowało się w wolontariat nie przekracza 20%. To jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej.

więcej

Przedsiębiorczość

W Polsce działa aktywnie blisko 2 miliony firm, z czego zatrważającą większość stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, często firmy rodzinne. Również na tle europejskim Polacy okazują się wyjątkowo przedsiębiorczym narodem.

więcej

Samorząd

Władze samorządowe są tymi, które cieszą się najwyższym stopniem zaufania obywateli spośród wszystkich organów władzy publicznej – ufa im 58% Polaków. Dla porównania Sejmowi i Senatowi ufa 29%, a partiom politycznym jedynie 20% osób.

więcej

Program Europejski PRJG

Wielka Polska w małej Unii – program europejski PRJG.
Program ten przygotował zespół ekspertów pod kierownictwem Pawła Kowala.

Razem zmienimy Polskę!

Dołącz do najnowszej inicjatywy Jarosława Gowina - akcji Godzina dla Polski. Zarejestruj się na www.1godzina.pl, przyjedź na konwencję, razem zmieniajmy Polskę!